HỘI TỤ NHỮNG CON NGƯỜI PHÙ HỢP NHẤT

Tại Lê Duyên Anh, chúng tôi tập hợp những con người tài năng, có tinh thần đoàn kết, tạo ra những kinh nghiệm chân thực và sự tỉ mỉ với cam kết chất lượng tối đa.

Chúng tôi tận dụng thế mạnh của mình và tôn vinh các cá tính cá nhân của chúng tôi, thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhóm và trao quyền cho mọi người trau dồi kỹ năng của họ với sự tin tưởng và tôn trọng.

Cộng đồng đa dạng của chúng tôi bao gồm cả những thực tập sinh mới chớm nở và những cựu chiến binh dày dặn kinh nghiệm trong ngành, những người liên tục thúc đẩy chúng tôi đạt được sự xuất sắc trong công việc. Chúng tôi dành thời gian của mình để cùng nhau hợp tác sáng tạo và xây dựng ý thức vì một cộng đồng mạnh mẽ.

 

 

LỢI ÍCH KHI GIA NHẬP CÔNG TY

 • Thời gian làm việc linh hoạt
 • Mức lương khởi điểm tốt
 • Đào tạo và nâng cao kỹ năng
 • Chính sách phúc lợi tốt

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG HIỆN TẠI

QA & QC

 • Kiểm soát chất lượng sản phẩm trong quá trình gia công và hoàn thiện.
 • Khi có vấn đề phát sinh phải báo cáo cho người quản lý, trường hợp cần thiết thì báo cáo cho người quản lý bộ phận để có hướng giải quyết kịp thời.
 • Thực hiện kiểm tra lần cuối sản phẩm giao cho khách hàng đảm bảo chất lượng như thiết kế.
 • Các công việc khác theo sự phân công của người quản lý hoặc cấp trên.

Quản lý bảo trì

 • Lập kế hoạch và giám sát tất cả các công việc liên quan đến bảo trì nhà máy (điện, cơ khí, xây dựng, tiện ích…)
 • Xây dựng các quy trình bảo trì và đảm bảo việc thực hiện chúng
 • Phát triển đội ngũ bảo trì ứng biến khi có sự cố xảy ra và bảo trì chủ động lập kế hoạch ngăn ngừa trước.
 • Phát triển và tối ưu hóa các hệ thống bảo trì phòng ngừa (TPM, PDM, RBM…)
 • Đảm bảo rằng tất cả các chứng chỉ tuân thủ được duy trì và cập nhật theo các quy định liên quan.

Thợ vận hành máy

 • Nhận yêu cầu từ cấp trên trực tiếp và thực hiện các công việc liên quan đến máy móc theo tiêu chuẩn đã được thiết lập.
 • Triển khai kế hoạch sản xuất liên quan đến máy móc dựa trên chỉ đạo của cấp trên.
 • Giám sát chặt chẽ thiết bị, máy móc trong quá trình vận hành.
 • Kịp thời giải quyết các vấn đề và báo cáo nếu cần thiết.
 • Hợp tác với các thành viên trong nhóm.
 • Thực hiện theo các hướng dẫn an toàn và bảo trì thiết bị.

HỘI TỤ NHỮNG CON NGƯỜI PHÙ HỢP NHẤT

Tại Lê Duyên Anh, chúng tôi tập hợp những con người tài năng, có tinh thần đoàn kết, tạo ra những kinh nghiệm chân thực và sự tỉ mỉ với cam kết chất lượng tối đa.

Chúng tôi tận dụng thế mạnh của mình và tôn vinh các cá tính cá nhân của chúng tôi, thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhóm và trao quyền cho mọi người trau dồi kỹ năng của họ với sự tin tưởng và tôn trọng.

Cộng đồng đa dạng của chúng tôi bao gồm cả những thực tập sinh mới chớm nở và những cựu chiến binh dày dặn kinh nghiệm trong ngành, những người liên tục thúc đẩy chúng tôi đạt được sự xuất sắc trong công việc. Chúng tôi dành thời gian của mình để cùng nhau hợp tác sáng tạo và xây dựng ý thức vì một cộng đồng mạnh mẽ.

LỢI ÍCH KHI GIA NHẬP CÔNG TY

 • Thời gian làm việc linh hoạt
 • Mức lương khởi điểm tốt
 • Đào tạo và nâng cao kỹ năng
 • Chính sách phúc lợi tốt

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG HIỆN TẠI

QA & QC

 • Kiểm soát chất lượng sản phẩm trong quá trình gia công và hoàn thiện.
 • Khi có vấn đề phát sinh phải báo cáo cho người quản lý, trường hợp cần thiết thì báo cáo cho người quản lý bộ phận để có hướng giải quyết kịp thời.
 • Thực hiện kiểm tra lần cuối sản phẩm giao cho khách hàng đảm bảo chất lượng như thiết kế.
 • Các công việc khác theo sự phân công của người quản lý hoặc cấp trên.

Quản lý bảo trì

 • Lập kế hoạch và giám sát tất cả các công việc liên quan đến bảo trì nhà máy (điện, cơ khí, xây dựng, tiện ích…)
 • Xây dựng các quy trình bảo trì và đảm bảo việc thực hiện chúng
 • Phát triển đội ngũ bảo trì ứng biến khi có sự cố xảy ra và bảo trì chủ động lập kế hoạch ngăn ngừa trước.
 • Phát triển và tối ưu hóa các hệ thống bảo trì phòng ngừa (TPM, PDM, RBM…)
 • Đảm bảo rằng tất cả các chứng chỉ tuân thủ được duy trì và cập nhật theo các quy định liên quan.

Thợ vận hành máy

 • Nhận yêu cầu từ cấp trên trực tiếp và thực hiện các công việc liên quan đến máy móc theo tiêu chuẩn đã được thiết lập.
 • Triển khai kế hoạch sản xuất liên quan đến máy móc dựa trên chỉ đạo của cấp trên.
 • Giám sát chặt chẽ thiết bị, máy móc trong quá trình vận hành.
 • Kịp thời giải quyết các vấn đề và báo cáo nếu cần thiết.
 • Hợp tác với các thành viên trong nhóm.
 • Thực hiện theo các hướng dẫn an toàn và bảo trì thiết bị.

Nếu bạn có câu hỏi hoặc cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ.

Nếu bạn có câu hỏi hoặc cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ.