Hiện tại, Lê Duyên Anh có hai xưởng đúc chuyên cung cấp đa dạng các loại vật đúc khác nhau, bao gồm bánh răng, trục cán, vành cán, v.v. Chúng tôi có khả năng đúc các sản phẩm có kích thước và khối lượng khác nhau, từ kích thước nhỏ đến kích thước lớn và từ khối lượng vừa đến khối lượng lớn. Chúng tôi sử dụng nhiều loại vật liệu đúc phù hợp với yêu cầu của khách hàng đề ra.

Hiện tại, Lê Duyên Anh có hai xưởng đúc chuyên cung cấp đa dạng các loại vật đúc khác nhau, bao gồm bánh răng, trục cán, vành cán, v.v. Chúng tôi có khả năng đúc các sản phẩm có kích thước và khối lượng khác nhau, từ kích thước nhỏ đến kích thước lớn và từ khối lượng vừa đến khối lượng lớn. Chúng tôi sử dụng nhiều loại vật liệu đúc phù hợp với yêu cầu của khách hàng đề ra.

Bảng Các Mác Vật Liệu Công Ty Cung Cấp

Bảng Các Mác Vật Liệu Công Ty Cung Cấp

Một Số Sản Phẩm Đúc

Một Số Sản Phẩm Đúc

Nếu bạn có câu hỏi hoặc cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ.

Nếu bạn có câu hỏi hoặc cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ.