Trục Cán Thép

Trục cán cho ngành cán nóng hiện tại là một trong những sản phẩm chủ lực của công ty chúng tôi được xuất đi tới nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chúng tôi đã thiết lập quy trình sản xuất tuân thủ Tiêu chuẩn của Tổ chức Quốc tế (ISO 9001:2015).

Trục Cán Thép

Trục cán cho ngành cán nóng hiện tại là một trong những sản phẩm chủ lực của công ty chúng tôi được xuất đi tới nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chúng tôi đã thiết lập quy trình sản xuất tuân thủ Tiêu chuẩn của Tổ chức Quốc tế (ISO 9001:2015).

Vành Cán Thép

Cũng giống như dòng sản phẩm trục cán, chúng tôi đã thiết lập quy trình sản xuất vành cán tuân thủ Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO 9001:2015). Quy trình này từ nhận bản vẽ, yêu cầu kỹ thuật đến đúc và gia công.

Vành Cán Thép

Cũng giống như dòng sản phẩm trục cán, chúng tôi đã thiết lập quy trình sản xuất vành cán tuân thủ Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO 9001:2015). Quy trình này từ nhận bản vẽ, yêu cầu kỹ thuật đến đúc và gia công.

Bảng Thành Phần Hóa Của Trục Cán Và Vành Cán

Bảng Thành Phần Hóa Của Trục Cán Và Vành Cán

Nếu bạn có câu hỏi hoặc cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ.

Nếu bạn có câu hỏi hoặc cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ.